Onze Algemene Beschouwingen 2016

In de algemene beschouwingen bij de begroting van Gulpen-Wittem 2016, neemt de fractie van GroenLinks u mee naar het jaar 2026. GroenLinks vraagt zich af waar we over 10 jaar willen staan en hoe de besluiten van vandaag daaraan bijdragen. Korte termijn besluitvorming voor een lange termijn perspectief!

In de algemene beschouwingen bij de begroting van Gulpen-Wittem 2016, neemt de fractie van GroenLinks u mee naar het jaar 2026. GroenLinks vraagt zich af waar we over 10 jaar willen staan en hoe de besluiten van vandaag daaraan bijdragen. Korte termijn besluitvorming voor een lange termijn perspectief!

Grote thema’s worden daarbij niet uit de weg gegaan: mogelijk bestaat Gulpen-Wittem dan niet meer als zelfstandige gemeente maar als onderdeel van een grotere Heuvellandgemeente die wel haar eigen identiteit heeft weten te behouden. Een landelijk gebied met een toeristische uitstraling, waar het juist ook voor inwoners goed toeven is in leefbare, levendige kernen en een authentiek buitengebied.

Ook in het sociaal domein zijn er in 2026 grote veranderringen door de invoering van het basisinkomen: er ontstaat een goede balans tussen het werkzame leven en de invulling van vrije tijd met actieve, digitale burenhulp.

De economische omstandigheden zijn verbeterd: internetondernemers en kleinschalige onderzoekscentra hebben de werkgelegenheid in de regio versterkt. Ook jongeren vinden hier vaker een baan, of een plek om als zelfstandige aan het werk te gaan.

Op klimaatgebied zijn stevige maatregelen genomen. Er is een campagne opgezet om burgers bewust te maken dat duurzaam gedrag begint bij het individu: minder energie gebruiken, eigen huis isoleren, zonnepanelen aanschaffen, afval recyclen, vaker fietsen en lopen in plaats van de auto te pakken, de verwarming een graadje lager zetten. Door als overheid het goede voorbeeld te geven heeft dat geleid tot goed geisoleerde en van zonnepanelen voorziene overheidsgebouwen en een praktisch afvalloze cradle to cradle maatschappij.

Natuurgebieden zijn verbonden en schandvlekken in het vijfsterrenlandschap opgeruimd.

In de kern Gulpen wordt aangetoond hoe sociale burgerinitiatieven en ruimte voor de verenigingen in goede harmonie kunnen samengaan en elkaar kunnen versterken, niet door dure opgelegde maatregelen, maar door uit te gaan van de aanwezige kracht en ondersteuning waar dat nodig blijkt.

In het onderwijs heeft het Sophianum zich door aanpassingen in het schoolgebouw kunnen ontwikkelen tot een gezonde, energieneutrale en moderne leeromgeving. In de kernen Gulpen, Wijlre en Mechelen zijn brede basisscholen ingericht met een modern onderwijsaanbod, een gezond binnenklimaat en een energieneutraal schoolgebouw.

Ook in Mechelen is er in 2016 al een kunstgras voetbalveld aangelegd, in Gulpen is een tweede sporthal gebouwd en op de Gulperberg een moderne trimbaan. Zodat 2026 er ruime sportmogelijkheden zijn.

Om zover te komen in 2026 zijn in 2016 belangrijke beslissingen genomen, er is gebroken met het voorgenomen beleid en beter gezocht naar mogelijkheden die ook passen binnen het POL 2014, waardoor voor investeringen ook op bredere steun vanuit de provincie gerekend kon worden. De andere poot van het nieuwe beleid is de kracht van de burgers met een faciliterende overheid op de achtergrond.Precies zoals dat in de toekomst van een gemeente wordt verwacht!

De voledige tekst kunt u lezen in de PDF of via deze Link.