GroenLinks maakt zich sterk voor behoud VMBO onderwijs Sophianum

GroenLinks Gulpen-Wittem maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van het VMBO onderwijs van scholengemeenschap Sophianum. Uit de gemeentelijke kadernota 2016 blijkt dat het college voorstelt om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het realiseren van de uni-locatie in Gulpen. Dit bedrag komt bovenop de 2,5 miljoen die de raad vorig jaar voor dit doel heeft gereserveerd. Uit onderzoek blijkt echter dat minimaal een bedrag van 5,5 miljoen euro nodig is om op een basisniveau de school te renoveren en verbouwen tot een school voor alle afdelingen van VMBO tot VWO.

GroenLinks Gulpen-Wittem maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van het VMBO onderwijs van scholengemeenschap Sophianum. Uit de gemeentelijke kadernota 2016 blijkt dat het college voorstelt om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het realiseren van de uni-locatie in Gulpen. Dit bedrag komt bovenop de 2,5 miljoen die de raad vorig jaar voor dit doel heeft gereserveerd. Uit onderzoek blijkt echter dat minimaal een bedrag van 5,5 miljoen euro nodig is om op een basisniveau de school te renoveren en verbouwen tot een school voor alle afdelingen van VMBO tot VWO. Vragen van GroenLinks aan het college wat dit betekent voor de toekomst van de scholengemeenschap worden telkenmale niet door het college beantwoord.  Wat het college wel aangeeft is dat de gemeente niet voldoende middelen ter beschikking heeft om een verbouwing van de school in Gulpen te kunnen betalen. 

Gemeente  Gulpen-Wittem is al vanaf 2005 in gesprek is met Stichting LVO over de toekomst van locatie Nijswiller van het Sophianum. Dit leidde uiteindelijk tot het raadsbesluit in 2009 om de locaties Nijswiller en Gulpen samen te voegen tot een uni-locatie in Gulpen. De gemeente en stichting LVO hebben gezamenlijk onderzoek gedaan hoe dit het beste kon worden vormgegeven. In dit rapport uit 2013 worden door de gemeente en stichting LVO negen scenario’s geschetst met bijhorende budgetten. Daarbij is ook duidelijk geworden dat er structureel een tekort is aan sportzalen voor bewegingsonderwijs.

De gemeente heeft een wettelijke taak om onderwijshuisvesting te realiseren, te onderhouden en waar nodig te renoveren. Daarvoor krijgt de gemeente in de algemene uitkering van  het rijk jaarlijks budgetten uitgekeerd. Voor het Sophianum is dat ongeveer € 750.000 per jaar. Fractievoorzitter Marion van der Kleij: “GroenLinks heeft de afgelopen jaren steeds gevraagd om geld te reserveren voor de uni-locatie in Gulpen. Maar dat voorstel werd steevast genegeerd. Nu moeten we dus ineens een paar miljoen euro uit de beurs kloppen. Het geld dat voor het voortgezet onderwijs is bedoeld is dus aan andere dingen uitgegeven. Of dat wettelijk kan, vragen wij ons af.” Volgens de portefeuillehouder financiën, de heer Van den Tillaar, is dat geen probleem. GroenLinks vindt dat echt te kort door de bocht. Raadslid Egid Van Houtem:  “Het Rijk moet er toch vanuit kunnen gaan dat de gemeente het geld dat wij ontvangen voor een scholengemeenschap binnen onze gemeentegrenzen, ook besteden aan het voortgezet onderwijs. Onze inwoners rekenen erop dat alle kinderen die de basisschool verlaten in de omgeving naar school kunnen gaan en dat de brugklassers niet helemaal naar Maastricht of Heerlen hoeven te reizen.".

Wethouder Laheij kon onze vragen over de toekomst van het VMBO niet beantwoorden omdat hij tijdens de voorbespreking van de Kadernota op vakantie was. Raadlid Jack Cremers: “een wethouder die in zo’n belangrijke periode van het politieke jaar op vakantie gaat neemt de raad niet serieus, zeker niet als het gaat om zo’n belangrijk onderwerp: de toekomst van het voortgezet onderwijs in onze gemeente en de regio.” Ook is duidelijk dat er al jaren een tekort is aan sportzalen voor bewegingsonderwijs. Een extra sportzaal biedt ook mogelijkheden voor verenigingen en particulieren die nu vaak momenteel niet in de sporthaal in Gulpen terecht kunnen door de hoge bezettingsgraad van de zaal. 

Bij de behandeling van de Kadernota op donderdag 25 juni wil GroenLinks duidelijkheid van portefeuillehouder onderwijs, de heer Laheij over de toekomst van het Sophianum. In een motie roept GroenLinks  het college op om;

1. Te kiezen voor een uni-locatie met ingang schooljaar 2016 – 2017; 

2. Te kiezen voor het behoud van het VMBO onderwijs op het Sophianum in Gulpen;

3. Te kiezen voor het bouwen van een sportaccommodatie voor bewegingsonderwijs;

4. In de begroting 2016 en meerjarig een bedrag daartoe op te nemen middels een geldlening of via kapitaallasten vanaf 2017 

GroenLinks gaat er vanuit dat de andere politieke partijen het belang van een breed aanbod van onderwijs in Gulpen onderschrijven en dat zij deze motie dan ook zullen steunen. Het wordt tijd dat na jaren van praten de politiek nu eens een vuist maakt. Als je trots bent op de scholengemeenschap in Gulpen, moet dat ook blijken uit daden. De tijd van plannenmakerij is wel voorbij.